Planerade valpar

På denna sida kommer planerade parningar att visas

Cefeus Celpie II planeras paras hösten/vintern 2018/2019

Vid intresse maila

Pia: pia@cefeus-kelpie.com

Carro: cmahler@hotmail.se